อบรมซักรีด

อบรมซักรีด แบบตัวต่อตัว (Private Training)

หลักสูตรเพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจซักรีดอย่างมั่นใจ

กระบวนการจัดการเพื่อเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ ซักรีด
ฝึกทุกกระบวนการเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน ซัก – รีด แบบมืออาชีพ
ขั้นตอนการซักแห้ง ซัก อบ รีด และการใช้ผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ช่วยขจัดสิ่งสกปรก ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นตอนการรีดผ้าอย่างประณีต ด้วยเครื่องมือทันสมัย เหมาะสมกับงานรีดแต่ละประเภท วิธีการพับผ้าให้สวยงาม

สถานที่เรียนเป็นร้านซักรีด White Rose สร้างแรงบันดาลใจให้มือใหม่ หัดทำ

เรียนแบบตัวต่อตัว

นัดเวลาเรียนได้ตามสะดวก

ได้ลงมือทำจริง

ดีกว่าการเรียนเป็นกลุ่ม

สอนจากประสบการณ์ตรง

เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องอีก 1 เดือน

เวลาอบรม 9.00-17.00 น. (2 วัน)

ค่าอบรมคนละ 7,500 บาท

ผู้ติดตาม 5,000 บาท